İsveç Vizesi

İsveç Vizesi

Şirket Sahipleri Ve Ortakları İçin Gerekli Evrak Listesi  

-Şirket antetli kağıdına İsveç konsolosluğuna hitaben seyahat maksadını, gidiş dönüş tarihini belirten kaşeli ve imzalı dilekçe
-En az 6 geçerli pasaportlarınız varsa eski pasaportlarınız.
-Yeni çekilmiş 2 tane arka fon beyaz biometrik fotoğraf
-Eski pasaportları yok ise emniyetten protokol yazısı
-Oda sicil kayıt sureti (son 6 ay içinde alınmış olması gerekiyor)
-Faaliyet belgesi (son 6 ay içinde alınmış olması gerekiyor)
-Vergi levhası fotokopisi (son döneme ait)
-Şirket imza sirküleri fotokopisi
-Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
-SGK hizmet dökümü (barkodlu olarak)
-Ticari ziyareti yapılacak ise İsveç’teki firmadan davetiye
-Şahsi banka hesap dökümü (bankadan kaşeli imzalı onaylı ve bakiyeli)
-Son üç aya ait bakiyeli banka hesap dökümü bankadan kaşeli imzalı ve onaylı olması ve randevu tarihinden son bir hafta içinde alınmış olması gerekiyor.
-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (ikametgâh belgesi)
-Nüfus cüzdan fotokopisi
-Otel ve uçak rezervasyonunuz

Bordrolu çalışanlar İçin Gerekli Evrak Listesi  

-Şirket antetli kağıdına yazılmış görev ve izin yazısı İngilizce (kaşe ve imzalı olacak)
-Şahsi dilekçe (gidiş dönüş amacını belirten İngilizce)
-Ticari ziyareti yapılacak ise İsveç’teki firmadan davetiye
-Şirket imza sirküleri fotokopisi
-Eski pasaportları yok ise emniyetten protokol yazısı
-Faaliyet belgesi (6 aydan eski olmayacak)
-Vergi levhası fotokopisi (yeni tarihli olacak)
-Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
-Oda sicil kayıt sureti (orijinali olacak)
-SSK işe giriş bildirgesi
-Son 3 aylık maaş bordroları (kaşe ve imzalı)
-SGK hizmet dökümü (barkodlu olarak)
-Yeni çekilmiş 2 tane arka fon beyaz biometrik fotoğraf
-Son üç aya ait bakiyeli banka hesap dökümü bankadan kaşeli imzalı ve onaylı olması ve randevu tarihinden son bir hafta içinde alınmış olması gerekiyor. (şahsi ve şirkete ait)
-Otel ve uçak rezervasyonunuz
-En az 6 ay geçerli pasaportlarınız, varsa eski pasaportlarınız.
-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devletten alınsın)
-İkametgâh belgesi (e-devletten alınsın)
-Nüfus cüzdan fotokopisi

Devlet Memurlarından İstenen İsveç Vizesi İçin Gerekli Evrak Listesi  

-En az 6 ay geçerli pasaport (son 10 yıldan eski olmamalı) ve eski pasaportlarınız
-Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf
-Konsolosluğa hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
-Bağlı olduğu makamdan izin belgesi
-Eski pasaportları yok ise emniyetten protokol yazısı
-Resmi kurum görev kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Son üç aya ait bakiyeli banka hesap dökümü bankadan kaşeli imzalı ve onaylı olması ve randevu tarihinden son bir hafta içinde alınmış olması gerekiyor.
-Tapu fotokopileri ve varsa araç ruhsat fotokopileri
-Kimlik fotokopisi
-Uçak ve otel rezervasyonları
-Varsa tur programı
-Yurt dışı seyahat sağlık sigortası

Devlet Memurlarına İsveç Ticari Vizesi İçin Gerekli Evrak Listesi  

-En az 6 ay geçerli pasaport (son 10 yıldan eski olmamalı) ve eski pasaportlarınız
-Arka fonu beyaz 2 adet fotoğraf
-Eski pasaportları yok ise emniyetten protokol yazısı
-Konsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
-Davetiye gideceğiniz ülkedeki şirket tarafından yollanmış üzerinde seyahat tarihlerine ve ilgili kişilerin isimleri yazdığı davetiye
-Far işe giriş kartı veya katılmaya ilişkin belgeler
-Konsolosluğa hitaben dilekçe
-Bağlı olduğu makamdan izin belgesi
-Resmi kurum görev kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi
-Son 3 aylık maaş bordrosu
-Son üç aya ait bakiyeli banka hesap dökümü bankadan kaşeli imzalı ve onaylı olması ve randevu tarihinden son bir hafta içinde alınmış olması gerekiyor.
-Kimlik fotokopisi
-İkametgâh belgesi
-Uçak ve otel rezervasyonları
-Varsa tur programı
-Yurt dışı seyahat sağlık sigortası

Esnaflar İçin Gerekli Evrak Listesi  

-En az 6 ay geçerli pasaport (son 10 yıldan eski olmamalı) ve eski pasaportlarınız
-3×4 formatında arka formatı beyaz 2 adet biometrik fotoğraf
-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
-İkametgah belgesi
-Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış konsolosluğa yazılmış vize talep dilekçesi
-Eski pasaportları yok ise emniyetten protokol yazısı
-Firma sahibinin imza beyannamesi
-Faaliyet belgesi (bağlı bulunduğu meslek odasından son 3 ay tarihli)
-Vergi levhası fotokopisi (son dönem)
-Varsa ticari sicil gazetesi fotokopisi
-Son üç aya ait bakiyeli banka hesap dökümü bankadan kaşeli imzalı ve onaylı olması ve randevu tarihinden son bir hafta içinde alınmış olması gerekiyor.
-İsveç’te akrabalarınız var ise İsveç’ten yollayacakları orijinal davetiye
-Tapu fotokopileri varsa araç ruhsat fotokopileri
-Kimlik fotokopisi
-Uçak rezervasyonunuz
-Davetiyeniz yok ise otel rezervasyonunuz

Avukat Doktor Eczacılar İçin Gerekli Evrak Listesi  

-En az 6 ay geçerli pasaport (son 10 yıldan eski olmamalı) ve eski pasaportlarınız
-İki adet arka fon beyaz biometrik fotoğraf
-İmza beyannamesi şirket ise sirküleri
-Antetli kâğıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe
-Faaliyet belgesi (bağlı olduğu meslek odasından ve son 3 ay tarihli)
-Avukatlar, barodan
-Doktorlar, tabipler odasından
-Eczacılar, eczacılar odasından
-Diş hekimleri, diş hekimleri odasından
-Mimarlar ve mühendisler, mimarlar ve mühendisler odasından
-Vergi levhası fotokopisi (son dönem)
-Ticaret sicil fotokopileri (şirket ise)
-SGK hizmet dökümü (barkodlu olarak)
-Son üç aya ait bakiyeli banka hesap dökümü bankadan kaşeli imzalı ve onaylı olması ve randevu tarihinden son bir hafta içinde alınmış olması gerekiyor.
-Tapu fotokopileri varsa araç ruhsat fotokopileri
-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
-İkametgâh belgesi
-Kimlik fotokopisi
-Uçak rezervasyonunuz
-Otel rezervasyonunuz

Emekliler İçin Gerekli Evrak Listesi  

-İsveç konsolosluğu vize bölümüne hitaben dilekçe
-Emekli olduğuna dair belge
-Eski pasaportları yok ise emniyetten protokol yazısı
-Varsa tapu araç ruhsat fotokopisi
-Yeni çekilmiş 2 tane arka fon beyaz biometrik fotoğraf
-En az 6 ay geçerli pasaport (son 10 yıldan eski olmamalı) ve eski pasaportlarınız
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-İsveç’te akrabalarınız var ise İsveç’ten yollayacakları davet mektubu davet eden kişinin pasaport fotokopisi ve gelir evrakları (akraba ise akrabalık kanıtlansın)
-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
-İkametgâh belgesi
-Son üç aya ait bakiyeli banka hesap dökümü bankadan kaşeli imzalı ve onaylı olması ve randevu tarihinden son bir hafta içinde alınmış olması gerekiyor.