Cezayir Vizesi

Cezayir Vizesi

Cezayir Vizesi Güncel Evrak Listesi
-Davetiye (noter ve belediye onaylı olması gerekiyor)
-Şirket antetli kâğıda yazılmış İngilizce dilekçe (kaşe ve imzalı)
-Şirket antetli kâğıda yazılmış taahhüt yazısı (İngilizce) 
-Vergi levhası
-Faaliyet belgesi
-Ticari sicil gazetesi fotokopisi
-İmza sirküleri fotokopisi
-Oda sicil kayıt sureti
-Uçak rezervasyonunuz
-Pasaport
-İki adet biometrik fotoğraf
-Kimlik fotokopisi
-Adres ve iletişim bilgisi
-Evli ise eşinin adı, soyadı ve doğum tarihi